Yunanistan Hakkında Her Şey; Yunanistan Bayrağının Anlamı, Yunanistan Başkenti Neresidir? Saat Farkı Ne Kadar, Para Birimi Nedir?

Romence on dokuzuncu yüzyılın başlarında en yaygın kendi kendine adlandırma olmasıyla bilinir. “Yunan”, “Helen” ve “Romen” kelimeleri yalnızca ülkeye değil, bununla beraber çoğunluk etnik grubuna da atıfta bulunur.
Yunan kültürü ve kimliği, millet devletin tüm üyelerinin ortak tarihini ve ortak beklentilerini yansıtır. Sadece bununla beraber millet devletten ilkin gelen ve ülke sınırlarının dışındaki Yunan halkına uzanan etnik bir tarih ve kültürü de yansıtır. Ülke vatandaşlarının yüzde 98’i etnik olarak Yunan olduğundan, etnik Yunan kültürü ulus-devletle neredeyse eş anlamlı hale gelmiştir.
Yunanistan Hakkında Her Şey
Helen Cumhuriyeti, Güneydoğu Avrupa’da, Balkan yarımadasının Akdeniz’e uzandığı ve Anadolu ve Orta Doğu ile karadan bir bağlantı kurduğu noktadadır. Başlangıçta cenup anakara ve birkaç ada ile sınırı olan olan Yunanistan, 1948’de Oniki Adalar’ın eklenmesiyle büyüdü. Ülke, Arnavutluk, eski Yugoslavya Makedonya Cumhuriyeti, Bulgaristan, Türkiye ve Ege, İyonya ve Girit denizleri ile sınırlanmıştır. Yunanistan 50.935 mil kareyi (131.957 kilometre kare) kapsıyor. Arazi yüzde 80 dağlıktır ve en yüksek noktası Olimpos Dağı’ndadır. Arazi yüzeyinin bir tek yüzde 25’i ekilebilir ve yüzde 40’ı mera olarak hizmet ediyor. 170’inde yerleşim olan 2.000’den fazla ada ve uzun bir sahil şeridi vardır. İklim ağırlıklı olarak Akdeniz’dir. Sıcak ve kuru yazlar, soğuk ve yağışlı kışlar ile değişmektedir.
Dokuz tanınmış bölge vardır. Bunlar, Trakya, Makedonya, Epir, Teselya, Orta Yunanistan, Mora, İyon Adaları, Ege Adaları ve Girit’tir. Bu bölgeler geçmişte kimi zaman ayrı varlıklar olarak etkinlik gösterseler de devlete entegre olmuş ve kültürel farklılıkları azalmaktadır.
Nüfus, 1836’da 750.000’in birazcık üzerindeyken 1991’de 10.264.156’ya terfi etti, bu da ulusal sınırların genişlemesini ve Doğu Akdeniz’den etnik Rumların geri dönüşünü yansıtıyordu. Daha da büyük bir artış, göç ve azalan doğum oranıyla önlendi. Doğum oranları yirminci yüzyılın başlarından beri düşmüştür. Yaşlıların oranı yüzde 20’nin üstünde Avrupa’daki en yüksek orandır ve genel organik artış oranı en düşükler arasındadır.
Arnavutlar, Ermeniler, Bulgarlar, Slav Makedonları, Pomaklar (Bulgar Müslümanları), Türkler, Yahudiler, Romanlar (Çingeneler), Ulahlar, Sarakatsanoi ve öteki birçok grup, sayıları azalsa da uzun süredir ülkenin kültürel mozaiğinin bir parçasıdır. Doğu Avrupa, Orta Doğu, Şimal Afrika ve Filipinler’den gelen sığınmacılar ve işçi göçmenleri olarak beklenmedik. Yunanistan bu zamanda bir göçmen akınına şahit olmuştur.
Yaygın olarak tanınan birkaç kutlama, cumhuriyetin kimliğini çağrıştırır. Ülke, bağımsız bir Yunan uygarlığının restorasyonu olarak görülüyor ve birçok sembol, geçmiş ile günümüz içinde sıkışmıştır. Ulusal bayramlar, fetih ve baskı karşısında bağımsız bir ülke kurma ve sürdürme mücadelesini vurgular. İstiklal Marşı “Özgürlük İlahisi”, Kurtuluş Savaşı’nda savaşanları övmektedir.
Yunanistan Bayrağının Anlamı
Yunanistan Bayrağı, milleti çevreleyen denizlerin güneşli dalgalarını tasvir eden mavi ve beyaz çizgili bir alan üstünde Rum Ortodoks dinini simgeleyen bir haç gösterir. Antik son zamanların ve Ortodoks Hıristiyanlığın sanat içerikli motifleri benzer biçimde cenk kahramanlarının heykelleri de boldur.
Yunanistan’ın Başkenti
Yunanistan’ın başkenti Atina’dır. Başkent Atina’nın çevresinde dönen kuvvetli bir merkezi yerleşim sistemi kurulmuştur.
Yunanistan’ın Para Birimi
Yunanistan’ın para birimi Euro’dur.
Yunanistan İle Türkiye Arasındaki Saat Farkı
Türkiye ile Yunanistan içinde saat farkı yoktur.
Zimbabve Hakkında Her Şey; Zimbabve Bayrağının Anlamı, Zimbabve Başkenti Neresidir? Saat Farkı Ne Kadar, Para Birimi Nedir?

Son Dakika Haberler