Ürkü atağın emaresine dikkat! – Sıhhat Haberleri

Her ürkü atak geçiren şahıs ürkü bozukluk hastası olmuyor Ürkü atak ansızın ortaya çıkan ve bazen öngörülemeyen şekilde tekrarlayan, kişiyi dehşet içinde bırakan yoğun sorun ya da korku nöbetleridir. Kişiler bu nöbetleri bir çok vakit “kriz” olarak adlandırır. Her ürkü atak geçiren şahıs ürkü bozukluk hastası değildir. Yaşam boyu minimum bir ürkü atak geçirme olasılığı %10 olarak bulunmuştur. Ürkü atak pek fazlaca ruhsal hastalıkta ortaya çıkabilir. Ürkü bozukluk kendiliğinden ve beklenmedik ürkü ataklarla giden bir kaygı bozukluğudur. Ürkü atak mevzusunda risk grubunda olabilirsiniz
• Birinci aşama akrabalarında ürkü bozukluk ya da başka anksiyete bozukluğu olanlar • Sıkıntılı, telaşlı, telaşlı, mükemmeliyetçi kişilik özellikleri olanlar
• Fikir ve duygularını yeterince dışarıya yansıtmayan isteklerini devamlı bastıran kişiler
• Alkol ya da başka bağımlılık meydana getiren maddelere yatkınlığı olan yada bağımlılığı olanlar
• Geçmişinde ürkü atak, toplumsal fobi yada öteki anksiyete bozukluklarından biri ya da depresyon geçirmiş olan kişiler
•Devamlı baskı altında olanlar • Kaçıngan kişilik yapısına haiz olanlar
• Aşırı tutkulu, başarı odaklı, başarısızlıklarda kendini suçlayan bir yapıya haiz olan kişiler Ürkü atağın bedensel ve fizyolojik emareleri şu şekildedir: Çarpıntı, kalp atımlarını hissetme ya da kalp atım hızında artma Terleme, titreme, kan basıncının yükselmesi Nefes alamıyor boğuluyor duygusu, solunumun sıkışması Uyuşma ya da karıncalanma hissi Göğüs ağrısı ya da göğüste sıkışma hissi Bulantı ya da karın ağrısı Baş dönmesi, sersemlik hissi bayılacakmış şeklinde olma Kendini ya da çevreyi değişmiş yada değişik idrak etme Üşüme, sıcak soğuk basmaları, sık idrara çıkma Belirtilerin varlığına bakılırsa teşhis konuyor Ürkü atakların ne vakit nerede geleceği belli olmaz ve baskın emareler kişiden kişiye değişebilir. Yukarıda sayılan emareler ile beraber derhal daima bir ölüm korkusu, kontrolünü yitirme ya da çıldırma korkusu vardır. Şahıs bir kez ürkü atak geçirdikten sonrasında yeni bir ürkü atak geçireceğine ilişkin devamlı bir korku duyar buna beklenti anksiyetesi denir. Bu tanı koymak için mühim bir emaredir. Bu emareler bir dış tehlikenin olamadığı ortamlarda minimum altı aydır var ise ve kişinin günlük yaşantısını etkiliyorsa hastalık tanısı konabilir ve bir uzmanla muhakkak görüşülmelidir. Ürkü atak tedavisi 2 aşamada uygulanıyor; Ürkü bozukluğu tedavisi mümkün bir hastalıktır. Bugün için etkinliği bilimsel emekler ile kanıtlanmış iki türlü tedavisi vardır.
1. İlaç tedavisi: Hastalığın tedavisinde, beyindeki sinir hücrelerinin yolunda gitmeyen hormon faaliyetlerini düzelterek “Ürkü Atakları” önleyen ilaçlar kullanılmaktadır. Bu hastalığın tedavisinde kullanılan ve etkinliği kanıtlanmış fazlaca sayıda ilaç bulunmaktadır. Uzman tabip kontrolünde ilaçların dozu ve süresi belirlenir. 2.Bilişsel-davranışçı tedavi: Bu terapi yöntemi ile kişinin bilişsel yapısı tekrardan inşa edilir ve aslına bakarsak olağan olan bir ekip ürkü atak emareleri ile alakalı yanlış data ve inançlarının düzeltilmesi sağlanır. Kişinin bu emareler ile korkmadan baş edebilmesinin öğretilmesi amaçlanır. Öteki bir taraftan davranışsal bir ekip müdahaleler ile ürkü atak geleceğinden korkmuş olduğu için tek başına bulunmaktan kaçındığı yer ve durumlarla aşamalı bir halde yeniden yeniden karşılaştırılması, bu sayede korkularını yenmesi amaçlanır. Bu tedavide tabip hastasına; korku ve ürkü sebebi ile yapmaktan kaçındığı etkinlikleri (kapalı ya da kalabalık yerlerde bulunma, yalnız başına sokağa çıkma şeklinde) bir plan dahilinde en basitlerinden başlayarak, üzerine giderek alıştırma uygulamaları yaptırılır. Artan sürelerle meydana getirilen bu alıştırmalar ile başına negatif bir şey gelmediğini gören hastanın itimat duygusu artar.

Son Dakika Haberler