Cuma hutbesi 2 Eylül 2022 Diyanet… Bu hafta Cuma hutbesinin mevzusu ne?

Her hafta olduğu benzer biçimde Cuma hutbeleri Müslümanlar tarafınca günün en oldukca dört gözle beklenen mevzuları içinde yer ediniyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafınca hazırlanan 2 Eylül Cuma hutbesi yayımlandı. Camide imamlar tarafınca okunacak hutbesinin mevzusu vatandaşlar tarafınca sorgulanıyor.
2 EYLÜL CUMA HUTBESİNİN KONUSU
Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan 2 Eylül 2022 tarihindeki ve “Anne Baba: Cenneti Kazanma Vesilesi” temalı cuma hutbesi.
ANNE BABA: CENNETİ KAZANMA VESİLESİ
Muhterem Müslümanlar!Medine’ye bir genç gelmişti. Uzun ve meşakkatli bir yoldan geldiği belliydi. Doğruca Tanrı Resûlü (s.a.s)’in yanına koştu ve “Anne babamı ardımdan ağlar halde bırakıp sana geldim Yâ Resûlallah!” dedi. Bunun üstüne Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) şöyleki buyurdu: “Ebeveynin yanına geri dön ve her ikisini de iyi mi ağlattıysan öylece güldür!”1 Aziz Müminler!Ebeveynimiz, kendilerine iyilik yapmamızı en oldukca hak eden kişilerdir. Zira onlar, bu dünyaya gelme vesilemizdir. Kimi vakit gözyaşı ve duayla, kimi vakit da göz nuru ve alın teriyle bizleri bu günlere onlar taşıdı. İlgi ve destekleriyle hayata tutunduk. Sevgiyi, şefkati ve merhameti ilk onlarda gördük. Sabır ve fedâkârlığın zirvesini onlardan öğrendik. Hangi yaşta olursak olalım yaşam yolculuğumuzdaki en büyük sığınağımız ve dayanağımız hep ebeveynimiz oldu.
Kıymetli Müslümanlar!Ebeveynimize iyilikle işlem etmek yüce dinimizin emridir. İslam, anne-baba hakkını gözetmeyi ve onların gönüllerini hoş tutmayı tavsiye eder. Bilhassa yaşlandıklarında yanlarında olmanın, sevgi ve merhametle gereksinimlerini karşılamanın bir vefa borcu bulunduğunu bildirir. Onları dikkatsizlik etmeyi ve incitmeyi ise yasaklar. Nitekim hutbemin başlangıcında okuduğum ayet-i kerimede Cenâb-ı Hak şöyleki buyurmaktadır: “Rabbin, yalnız kendisine kulluk etmenizi ve ebeveyninize iyi davranmanızı emretti. Onlardan biri yada ikisi senin yanında yaşlanırsa onlara öf bile deme! Onları azarlama! İkisine de gönül alıcı güzel sözler söyle. Onlara merhametle ve alçak gönüllülükle kol kanat ger. ‘Rabbim! Onlar iyi mi küçüklükte beni şefkatle eğitip yetiştirdilerse şimdi sen de onlara acıma göster’ diyerek yakarış et.”2
Kıymetli Müminler!Resûl-i Ekrem (s.a.s), şöyleki buyurur:رِضَا الرََبَِ فِى رِضَا الْوَالِدِ وَسَخَطُّ الرََبَِ فِى سَخَطِ الْوَالِدِ
“Rabbin hoşnutluğu ebeveynin hoşnutluğuna, Rabbin öfkesi de, ebeveynin öfkesine bağlıdır.”3 O halde geliniz, her birimiz şu soruları kendimize soralım. Ebeveynimize iyilik etmeyi Rabbimize kulluğun bir gereği olarak görüyor muyuz? Onların rızasını kazanmak ve yüzlerini güldürmek için çaba gösteriyor muyuz? Gönüllerimizde ve hanelerimizde onlara yer açıyor muyuz? Aile olmanın sıcaklığını ve huzurunu ebeveynimize hissettirebiliyor muyuz? Yanlarında olmaya, uzakta olduğumuzda hal ve hatırlarını sorup gereksinimlerini gidermeye çaba ediyor muyuz? Yoksa çeşitli bahanelerin ardına sığınıp onları ilgi ve sevgimizden yoksun mu bırakıyoruz?
Aziz Müslümanlar!Ana baba hakkına riayet edelim. Onların gönlünü yapmanın ve hayır dualarını almanın gayretinde olalım. Ebeveyn rızasını kazanmayı dünyada en büyük bahtiyarlık, ahirette ise kurtuluş vesilemiz olarak görelim. İyilik ve ihsanımızı, tatlı dilimizi ve güler yüzümüzü, saygı ve hoşgörümüzü, anne babamızdan asla esirgemeyelim. Dâr-ı bekâya göçmüş olan ebeveynlerimizi duasız, fatihasız bırakmayalım. Amel defterlerini kapattırmayan salih evlatlardan olalım.
Hutbemi Peygamber Efendimiz (s.a.s)’in şu hadisiyle bitiriyorum: “Ebeveyn, kişinin cennete girmesine vesile olacak en yüce kapılardan birisidir. Bu kapıdan girme fırsatını yitirmek ya da değerlendirmek artık sana kalmıştır!”4
1 Ebû Dâvûd, Cihâd, 31
2 İsrâ, 17/23, 24
3 Tirmizî, Birr, 3.
4 Tirmizî, Birr, 3.
Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Son Dakika Haberler