Burjuva Ne Demek, Tdk Lügat Anlamı Nedir? Burjuva Kime Denir?

Burjuva Ne Demek?Köylü ya da işçi ve derslik statüsünde olmayan, enerjisini işveren ya da zenginliğinden alan üstü kesim burjuva olarak bilinmektedir. Genel anlamda kentlerde yaşayan bu üst derslik, kendi geçim kaynağını elde etmiş olan patronlar olarak da ön plana çıkar. Bununla beraber devrin siyasal sınıflarına da müdahale eden bir güce haiz kesimdir.Burjuva TDK Lügat Anlamı Nedir?Tüplü krema açısından bakıldığında en üst sınıfta bulunan, zenginliği ve işveren yapısıyla kentlerde yaşayan kesim burjuvadır. Kentlerde yaşayan bu kişiler konumları ve zenginliği ile pek oldukça değişik unsura müdahale etme gücü bulunur. Genel anlamda ortaçağ döneminde Avrupa’da öne çıkmış bu grup, günümüzde terim olarak artık bulunmaz. Sadece buna benzer kişiler için genel anlamda günümüzde patron olan ve kendi işini meydana getiren, varlıklı kişiler ele alınabilir.Burjuva Kime Denir?Ortaçağ Avrupa’sında en üst kesiminde yer edinen varlıklı ve kuvvetli gruplar burjuva olarak ifade edilmektedir. Bilhassa konumu ve zenginliği doğrultusunda pek oldukça değişik durumu denetim etme gücüne haiz gruplardır. Hem işçi ve köylü sınıfını hem de siyasal sınıfı da denetim edebilmektedir. Burjuvalar bulunmuş olduğu dönem itibariyle pek oldukça değişik ülkenin siyasal yapısını değiştirerek devrim atlatmışlardır. Kendi işini yaparak kazanç elde eden, çevresinde geniş bir işçi sınıfı bulunan patronlar olarak da ön plana çıkar. Aynı anlama üstünden Türkçede kullanılan bir sözcüktür.
 

Son Dakika Haberler