Beşiktaş UEFA ile yapılandırma antak kalma imzaladı

BEŞİKTAŞ’IN AÇIKLAMASI:
Şirketimiz ile UEFA Kulüp Finansal Denetim Kurulu içinde Yapılandırma Anlaşması (Settlement Agreement) imzalanmıştır.
UEFA Kulüp Finansal Denetim Kurulu (CFCB) tarafınca Şirketimiz hakkında yürütülen UEFA Finansal Fair Play Kriterleri; denk hesap durumu araştırma süreci sonlanmış olup, Şirketimiz ile UEFA Kulüp Finansal Denetim Kurulu içinde Yapılandırma Anlaşması (Settlement Agreement) imzalanmıştır.
Meydana getirilen anlaşmanın ana hatları şu şekildedir:
* Yapılandırma anlaşması, 2021/22, 2022/23, 2023/24, 2024/25 ve 2025/26 sezonlarını kapsamaktadır.
* Şirketimiz geçiş periyodunda (2022/23, 2023/24, 2024/25 ve 2025/26 sezonları) UEFA denk hesap kriterlerine (Football Earnings Rule) uymayı taahhüt etmektedir. Öteki bir ifade ile, Şirketimiz 2025/26 sezonu itibariyle (2022/23, 2023/24 ve 2024/25 sezonlarını kapsayan), UEFA Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Regülasyonları (UEFA Club Licensing and Financial Sustainability Regulations) ile uyumlu hale geleceğini taahhüt etmektedir. Anılan regülasyon gereği, seyretme süresi sonunda Şirketimiz kabul edilebilir sapma tutarı olan 5 milyon Avro ile uyumlu olacağını taahhüt etmektedir. Anılan regülasyonda belirtilen katkılar/özkaynak ile karşılandığı takdirde, söz mevzusu meblağ 60 milyon Avro tutarına kadar yükselebilecektir. * Şirketimiz, 2021/22 sezonu için projekte edilmiş olan denk hesap açığı sınırları içinde kalacağını,2022/23 sezonu için maksimum 60 milyon Avro denk hesap açığı (Adjusted Football Earnings deficit) vereceğini,2023/24 sezonu için maksimum 0 milyon Avro denk hesap açığı (adjusted football earnings deficit) vereceğini,taahhüt etmektedir. 2022/23 sezonu için anılan tutarın altında gerçekleşen denk hesap açığı tutarı, 2023/24 sezonunda kullanılabilecektir. * Şirketimiz, toplamda 4 milyon Avro tutarındaki UEFA Katılım gelirlerine önlem konulmasını kabul etmektedir. Anılan tutarın 600 bin Avro tutarındaki kısmı önkoşulsuz olarak UEFA gelirlerinden mahsuba mevzu edilecektir. Bakiye 3.4 milyon Avro tutarındaki kısmı ise;200 bin Avro 2021/22 hedefi 20 milyon Avro’dan daha çok aşılmış olduğu takdirde1.6 milyon Avro 2022/23 hedefi 40 milyon Avro’dan daha çok aşılmış olduğu takdirde,1.6 milyon Avro 2023/24 hedefi 40 milyon Avro’dan daha çok aşılmış olduğu takdirde mahsuba mevzu olacaktır. Aşımlar anılan tutarlardan düşük olduğu takdirde, kıstelyevm usülüne gore hesaplama yapılacaktır.
* Aşağıda belirtilen aşımların gerçekleşmesi durumunda UEFA A Listesine 25 yerine en fazla 23 oyuncu tescil ettirilebilecek ve yeni oyuncuların UEFA A Listesine tescili sadece ilgili aktarma penceresinde Uyum Anlaşmasında belirtildiği şekilde UEFA A Sıralamasında gerçekleşecek pozitif aktarma dengesi ölçüsünde mümkün olabilecektir:2021/22 hedeflerinin 10 milyon Avro’dan fazla aşılması durumunda 2023/24 sezonunda uygulanmak suretiyle,2022/23 hedeflerinin 20 milyon Avro’dan fazla aşılması durumunda 2024/25 sezonunda uygulanmak suretiyle,2023/24 hedeflerinin 10 milyon Avro’dan fazla aşılması durumunda 2025/26 sezonunda uygulanmak suretiyle.
* Şirketimiz, aşağıda belirtilen üç aşımdan ikisini gerçekleştirdiği durumda UEFA kupalarından 1 yıllığına men edilecektir (ilerleyen üç yıl içinde ilk katılma hakkını elde etmiş olduğu sezonda uygulanmak suretiyle)2021/22 yılı maksimum denk hesap açığı 20 milyon Avro’dan fazla aşılır ise2022/23 yılı maksimum denk hesap açığı 40 milyon Avro’dan fazla aşılır ise2023/24 yılı maksimum denk hesap açığı 20 milyon Avro’dan fazla aşılır ise
* Benzer şekilde, 2023/24 yılı maksimum denk hesap açığı 40 milyon Avro’dan fazla aşılır ise Şirketimiz UEFA kupalarından 1 yıllığına men edilecektir (ilerleyen üç yıl içinde ilk katılma hakkını elde etmiş olduğu sezonda uygulanmak suretiyle).
* 2025/26 sezonu içinde gerçekleşecek incelemede, 2022/23, 2023/24 ve 2024/25 sezonlarını kapsayan seyretme periyodunun neticesinde, kabul edilebilir sapma tutarının aşılmış olduğu fakat aşım tutarının 20 milyon Avro’dan’dan azca olduğu tespit edilir ise, Şirketimiz 200 bin Avro ceza ödemeyi, 2026/27 UEFA A Listesinin 23 oyuncu ile sınırı olan olmasını, yeni oyuncuların UEFA A Listesine tescilinin sadece ilgili aktarma penceresinde Uyum Anlaşmasında belirtildiği şekilde UEFA A Sıralamasında gerçekleşecek pozitif aktarma dengesi ölçüsünde mümkün olabileceğini ve 2025/26 sezonun kapsayacak yeni seyretme süreci sonunda (2023/24, 2024/25 ve 2025/26 sezonları) da UEFA Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Regülasyonları denk hesap kriterlerine (football earnings rule) uyumlu hale gelemez ise ilerleyen üç yıl içinde ilk katılma hakkını elde etmiş olduğu sezonda uygulanmak suretiyle UEFA kupalarından 1 yıllığına men edilmeyi kabul etmektedir.
* 2025/26 sezonu içinde gerçekleşecek incelemede, 2022/23, 2023/24 ve 2024/25 sezonlarını kapsayan İzleme Sürecinin neticesinde, kabul edilebilir sapma tutarının aşılmış olduğu ve aşım tutarının 20 milyon Avro’dan’dan fazla olduğu tespit edilir yada aşım olur sadece aşım tutarı 20 milyon Avro’dan azca olmasına karşın bununla birlikte2021/22 yılı maksimum denk hesap açığı 20 milyon Avro’dan fazla aşılır2022/23 yılı maksimum denk hesap açığı 40 milyon Avro’dan fazla aşılır2023/24 yılı maksimum denk hesap açığı 20 milyon Avro’dan fazla aşılırhükümlerinden bir tanesi gerçekleşirse, Şirketimiz ilerleyen üç yıl içinde ilk katılma hakkını elde etmiş olduğu sezonda uygulanmak suretiyle UEFA kupalarından 1 yıllığına men edilmeyi kabul etmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Son Dakika Haberler