Beş Hececiler Kimdir? Edebiyatta Beş Hececiler Akımı Özellikleri Nedir?

Beş Hececiler Kimdir?1. Meşrutiyet’in arkasından hece vezni ve konuşulmuş olan halk dili üstünden, ulusal edebiyat akımının görüşlerini ele alan şairler beş heceliler şeklinde bilinir. Türkiye’nin 5 mühim şairinin bir araya gelmiş olarak, belli bir akım üstünden oluşturduğu gruptur. Geçmişten günümüze ulaşmış bu mevzuda pek oldukca mühim şiirleri bulunduğunu söylemek mümkün.Ulusal edebiyat akımı görüşlerini ele alarak yazmış oldukları şiirler, hece vezni ve o zamanki konuşulan halk dilini ele almaktadır. Bilhassa millileşmeyi şiire yerleştirmeye başaran en mühim şairler olarak tarihteki yerlerini alırlar. Öteki taraftan o güne kadar unutulan Anadolu insanını şiirde mevzu alarak mühim bir adım atmışlardır.Edebiyatta Beş Hececiler Akımı Özellikleri Nedir?Bu mühim yazınsal akım ile birlikte mühim bir yer edinmiş olan Beş Hececiler, pek oldukca değişik özellik üstünden şiirleri ile öne çıkarlar.- Hece vezni ve konuşulan halk dilini ele almışlardır.- Ulusal edebiyat akımı görüşünü kapsar.- Millileşmeyi şiire yerleştirerek mühim bir devrim yaratır.- Sanat ve edebiyat görüşleri kapsamında şairlerin tam bir uyumu bulunmaz.- Konuların işleyişi içinde dağınıklık görünür.- Aşk, Hanım, kahramanlık, özlem, kıskançlık, ayrılık, ölüm, doğa ve yalnızlık ile vatan şeklinde pek oldukca değişik mevzu yer alır.Bu ve benzeri değişik özellikleri ile edebiyatta Beş Hececiler akımı mühim bir yere haizdir.Beş Hececiler İsimleri1. Meşrutiyet’in arkasından ortaya çıkması ile birlikte beş heceliler, ülkeye adını altın harflerle yazdırmış mühim şairlerdir. Adından da anlaşılacağı suretiyle bu şairler beş kişilerdir.- Orhan Seyfi Orhon- Halit Fahri Ozansoy- Enis Behiç koryürek- Yusuf Ziya Ortaç- Faruk Nafiz ÇamlıbelYukarıda verilen bu mühim 5 ozan, mühim edebiyat akımları ile birlikte pek oldukca kuvvetli şiir bırakmışlardır.
 

Son Dakika Haberler