Argüman Ne Demek, Tdk Lügat Anlamı Nedir? Argüman Örnekleri…

Argüman Ne Demek? Bir meseleye açıklık getirmek ya da karşı tarafın haksız bulunduğunu ispatlamak için öne sürülen belgelere argüman denir. Geçmiş çağlarda yalnız yazılı belgeler için argüman sözcüğü kullanılıyor olsa da günümüzde kanıt teşkil eden her belge ve ifade argüman kabul edilmektedir. Bir argümanda bulunması gerekene temel nitelikler şunlardır: 1- Net olması: Mesela flu çekilmiş bir fotoğraf ya da imzalanmamış bir belge mahkemede argüman olarak sunulamaz. 2- Objektif olması Kişisel görüşler ve yorumlar, mantık, felsefe ve hukuk biliminde geçersiz sayılır. 3- Tahmine ve teoriye değil gerçeğe dayanması Günümüzde her argüman bilimsel olmalıdır. Kimse kuşku üstüne tutuklanamayacağı şeklinde tahminlerle ya da teoriye dayanarak suçlanamaz da. Hukukun temel ilkelerinden önde gelen “suçu kanıtlama edilene kadar hepimiz suçsuzdur.” ilkesi, argümanlar için de geçerlidir. 4- Niçin – Netice İlişkisi Sunulan argümanların hepimiz tarafınca kabul edilmesi için niçin – netice ilişkisine dayanması, doğrusu temel mantık kurallarına uyması gerekir. Argüman TDK Lügat Anlamı Nedir?Lügat Anlamı – Kanıt niteliği taşıyan her çeşit yazı, fotoğraf, kayıt ve fotoğraf Not – Kanıt, burhan ve kanıtlama sözcükleri argüman ile eş anlamlıdır. İkinci Anlamı – Öne sürülen görüş, fikir, kuram, düşünce Üçüncü Anlamı – Felsefe ve mantıkta birden fazla önermeyle sonuca yetişme yöntemi. Argüman Örnekleri1- Düşünüyorum öyleyse varım. Düşünmek – Önerme Var Olmak – Çıkarım 2- Hudus – Yaradılış Delili Sonradan mevcud her şeyin bir yaratıcısı vardır. Öyleyse Tanrı vardır.
 

Son Dakika Haberler